miércoles, 14 de septiembre de 2011

Etimoloxía de Bustavalle

 A orixe do nome de Bustavalle procede dunha palabra composta por “val” e “busto”. A primeira é a forma orixinaria do castelanismo “valle”, por outra parte “busto” significa pasteiro ou extensión de terra destinada ao pasto do gando. Podemos recordar como ata hai ben pouco os eidos do noso pobo estaban cheos de vacas pastando.  Ademáis sinala o autor que o nome do noso pobo xa aparece nun documento no cercano mosteiro de Santo Estevo de Ribas do Sil do ano 1233 coa forma “Bustavali”.

Fernando Cabeza Quiles, Toponimia de Galicia ,Galaxia, 2008

No hay comentarios:

Publicar un comentario